Vytlačiť

Plná moc

. Kategória: Ostatné formuláre

Plná moc Ak sa zo závažných dôvodov nemôžeme zúčastniť určitého rokovania alebo úkonu, necháme sa zastúpiť. Jednou z bežne používaných písomností

na tieto účely je plná moc. Splnomocniteľ v nej dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti v jeho mene. Niektoré inštitúcie a úrady však vyžadujú, aby bola aj úradne overená, niekedy to nutné nie je. Jej overenie je však len v prospech oboch strán v prípade potreby. Plnú moc upravuje Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, konkrétne § 31 až § 33, ktoré obsahujú jednotlivé podmienky. Tlačivo uverejnené v programe eTlačivá je legislatívne platné a správne.

Skladové číslo: 30 401 9
Platnosť tlačiva: 9.5.2012 -


» GRID karta     » DOBIŤ kredit    » PAUŠÁL eTlačivá

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.