Vytlačiť

Splnomocnenie

. Kategória: Ostatné formuláre

Splnomocnenie Splnomocnením vyjadruje splnomocniteľ súhlas, že splnomocnenec môže za neho konať v rámci uvedenej záležitosti. Splnomocnenie obsahuje základné údaje o

splnomocniteľovi aj splnomocnencovi, ako aj predmet splnomocnenia a jeho rozsah. Najčastejšie sa spisuje v prípade zastupovania napr. na úrade, pri preberaní zásielky a podobne. Väčšinou ide o jednorazovú záležitosť. V prípade komplikovanejších záležitostí je lepšie mať splnomocnenie aj úradne overené, čo potom následne rešpektujú aj úrady a iné inštitúcie. Tlačivo uverejnené v programe eTlačivá je legislatívne platné a správne.

Skladové číslo: 54 290 8
Platnosť tlačiva: 29.7.2011 -


» GRID karta     » DOBIŤ kredit    » PAUŠÁL eTlačivá

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.