Vytlačiť

Mesačný výkaz poistného a príspevkov od 1.1.2014

. Kategória: Odvody poistného

Mesačný výkaz poistného a príspevkov od 1.1.2014 Formulár slúži na vykazovanie príspevkov a poistného za určité obdobie. Riadny výkaz je mesačný výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac.

Formulár slúži na vykazovanie príspevkov a poistného za určité obdobie. Riadny výkaz je mesačný výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac. Opravný výkaz nahrádza pôvodne zaslaný výkaz za rovnaké obdobie. Zamestnávateľ prostredníctvom mesačného vyýkazu poistného a príspevkov deklaruje počet zamestnancov, za ktorých odviedol v príslušnom období poistné na jednotlivé typy poistenia. Používateľvyplní tlačivo počítačom alebo písacím strojom, prípadne ručne paličkovým písmom podľa predtlačeného vzoru tlačiva. Výkaz je spracovávaný elektronicky na strane Sociálnej poisťovne SR. Tlačivo je platné od 1. januára 2011. Gestorom tlačiva je Sociálna poisťovňa SR. Tlačivo je pravidelne aktualizované v programe eTlačivá.

Skladové číslo: 30 171 0
Platnosť tlačiva: 6.2.2014 -


» GRID karta     » DOBIŤ kredit    » PAUŠÁL eTlačivá

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.