Vytlačiť

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti

. Kategória: Odvody poistného

Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 231 ods. 1 písm. l) zákona vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.

V zmysle § 237 ods. 1 zákona, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá plní povinnosti podľa tohto zákona, nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku v nezamestnanosti, nároku na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho sa dávka v nezamestnanosti poskytla neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila, je povinná nahradiť neprávom vyplatené sumy. V zmysle § 75 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom údaje rozhodujúce pre výpočet dávky v nezamestnanosti. Tlačivo môžete použiť dobitím kreditu cez program eTlačivá alebo predplatným pri výbere zo 7 ponúkaných paušálov (pre firmy, pre živnostníkov, pre účtovníkov, pre obce, pre samosprávy).

Skladové číslo: 54 328 0
Platnosť tlačiva: 10.1.2014 -


» GRID karta     » DOBIŤ kredit    » PAUŠÁL eTlačivá

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.