Vytlačiť

Dohoda o zmene pracovných podmienok

. Kategória: Mzdové formuláre

Dohoda o zmene pracovných podmienok Pracovný pomer vzniká dňom určeným v pracovnej zmluve, kde sú stanovené základné podmienky, za ktorých pracovný pomer vznikol.

Pracovný pomer vzniká dňom určeným v pracovnej zmluve, kde sú stanovené základné podmienky, za ktorých pracovný pomer vznikol. V priebehu trvania pracovného pomeru môže dôjsť k zmene niektorých podmienok. Najčastejšie ide o zmeny mzdy, miesta pracovného výkonu, rozvrhnutia pracovného času a i. Pracovné podmienky sa môžu zmeniť na základe dohody len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec na zmene dohodnú. Zamestnávateľ je povinný vyhotoviť dohodu o zmene pracovných podmienok písomne. § 54 zákona č. 311/2001 Zákonník práce. Tlačivo uverejnené v programe eTlačivá je legislatívne platné a správne.

Skladové číslo: 54 320 2
Platnosť tlačiva: 1.8.2014 -


» GRID karta     » DOBIŤ kredit    » PAUŠÁL eTlačivá

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.