Vytlačiť

Dohoda o skončení pracovného pomeru

. Kategória: Mzdové formuláre

Dohoda o skončení pracovného pomeru Skončenie pracovného pomeru dohodou je jedným z najjednoduchších spôsobov ako ukončiť pracovný pomer.

Skončenie pracovného pomeru dohodou je jedným z najjednoduchších spôsobov ako ukončiť pracovný pomer. V prípade dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o ukončení pracovného pomeru, sa spíše dohoda o skončení pracovného pomeru. Dohoda o ukončení pracovného pomeru upravuje základné podmienky, podľa ktorých sa ukončenie pracovného pomeru realizuje a tiež určuje presný termín jeho ukončenia. Dohoda o skončení pracovného pomeru zvyčajne obsahuje aj dôvody kvôli ktorým ku skončeniu pracovného pomeru došlo. Musí byť uzatvorená písomne. Dohoda o skončení pracovného pomeru je vymedzená v § 60 zákona č. 311/2001 Zákonník práce. Tlačivo uverejnené v programe eTlačivá je legislatívne platné a správne.

Skladové číslo: 30 131 9
Platnosť tlačiva: 5.3.2013 -


» GRID karta     » DOBIŤ kredit    » PAUŠÁL eTlačivá

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.