Vytlačiť

Príjmový pokladničný doklad bez DPH

. Kategória: Ekonomické formuláre

Príjmový pokladničný doklad bez DPH Príjmový pokladničný doklad bez DPH zahŕňa sumu bez dane z pridanej hodnoty.

Príjmový pokladničný doklad bez DPH zahŕňa sumu bez dane z pridanej hodnoty. Tlačivo patrí medzi interné účtovné doklady a použije sa na jeden účtovný prípad. Prostredníctvom príjmového pokladničného dokladu sa uskutočňujú hotovostné peňažné operácie a slúži na príjem hotovosti do pokladne prijímateľa. Každý účtovný doklad sa musí vo firme spracovať: doklad sa musí preskúmať (vecná správnosť dokladu – obsah dokladu a formálna správnosť dokladu - súlad so zákonom), očíslovať doklad, zaúčtovať doklad, archivácia. Podľa ustanovení § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve každý účtovný doklad (ÚD) musí spĺňať určité náležitosti: slovné a číselné označenie ÚD, obsah ÚD, označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu, údaj o množstve, dátum vyhotovenia, dátum uskutočnenia ÚD, ak sa nezhoduje s dátumom vyhotovenia, podpis osoby zodpovednej za ÚD, označenie účtov, na ktorých sa ÚD zaúčtuje. Tlačivo uverejnené v programe eTlačivá je legislatívne platné a správne.

Skladové číslo: 30 901 0
Platnosť tlačiva: 20.5.2016 -


» GRID karta     » DOBIŤ kredit    » PAUŠÁL eTlačivá

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.