Vytlačiť

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za rok 2012, 2013, 2014

. Kategória: Daňové priznania

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za rok 2012, 2013, 2014 Platiteľom DPH sa stáva každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá nezávisle podniká a má z tejto činnosti príjem. Daň z pridanej hodnoty sa platí vždy, keď sa platí za určitú službu, alebo tovar. DPH je všeobecnou nepriamou daňou spotrebného charakteru a ako taká je

neoddeliteľnou súčasťou ceny. Platiteľom DPH sa stáva každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá nezávisle podniká a má z tejto činnosti príjem. Potvrdenie o podaní daňového priznania je súčasťou daňového priznania za rok 2012, 2013 a 2014. Potvrdenie slúži pre daňovníka ako písomný doklad o podaní daňového priznania príslušnému správcovi dane.

Skladové číslo: 54 300 4
Platnosť tlačiva: 23.11.2012 -


» GRID karta     » DOBIŤ kredit    » PAUŠÁL eTlačivá

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.