Daňové priznania

V programe eTlačivá nájdete aktuálne daňové priznania a daňové priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Oficiálne tlačivo Daňové priznanie slúži na riadne doloženie príjmov za konkrétne zdaňovacie obdobie, sumarizuje príjmy fyzickej alebo právnickej osoby.

Daňové priznanie ako odborný pojem je definované zákonom o dani z príjmov. Gestorom procesu je Ministerstvo financií SR a Daňové riaditeľstvo SR (jednotlivé daňové úrady vo svojej pôsobnosti). Ministerstvo financií SR a jeho príslušná sekcia (odbor) v rámci ministerstva ustanovuje vzory tlačív vydaním opatrenia.

Vzory tlačív a oznámenie o vydaní opatrenia sú zverejňované v Zbierke zákonov SR.
Vytlačiť

Daňové priznanie k dani z emisných kvót

. Kategória: Daňové priznania

Daňové priznanie k dani z emisných kvót Národná rada slovenskej republiky, dňa 20. júna 2012, schválila v skrátenom legislatívnom konaní návrh zmien v zákone, ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z.

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.