Daňové priznania

V programe eTlačivá nájdete aktuálne daňové priznania a daňové priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Oficiálne tlačivo Daňové priznanie slúži na riadne doloženie príjmov za konkrétne zdaňovacie obdobie, sumarizuje príjmy fyzickej alebo právnickej osoby.

Daňové priznanie ako odborný pojem je definované zákonom o dani z príjmov. Gestorom procesu je Ministerstvo financií SR a Daňové riaditeľstvo SR (jednotlivé daňové úrady vo svojej pôsobnosti). Ministerstvo financií SR a jeho príslušná sekcia (odbor) v rámci ministerstva ustanovuje vzory tlačív vydaním opatrenia.

Vzory tlačív a oznámenie o vydaní opatrenia sú zverejňované v Zbierke zákonov SR.
Vytlačiť

Kontrolný výkaz DPH

. Kategória: Daňové priznania

Kontrolný výkaz DPH Vzor kontrolného výkazu ustanovuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. novembra 2013 č. MF/19057/2013-73. Kontrolný výkaz je povinný podávať pravidelne každý platiteľ dane.
Vytlačiť

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015 (platné od 1.1.2016)

. Kategória: Daňové priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015 (platné od 1.1.2016) Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií SR (Opatrenie MF/016772/2015-721). Vyplnené daňové priznanie pre PO predkladá daňový subjekt aj s poznámkami (ŠEVT 87 045 1) a účtovnými výkazmi (ŠEVT 87 034 3) na miestne príslušný daňový úrad.

ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.