Vytlačiť

166uni Vysvedčenie pre 7. až 9. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

. Kategória: Doklady o získanom vzdelaní

166uni Vysvedčenie pre 7. až 9. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním Vysvedčenie je určené pre 5. až 8. ročník ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti, plnoletého žiaka, zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia.

V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka. Vysvedčenie je doklad o získanom vzdelaní žiaka. Žiakovi takýto doklad je oprávnená vydať len taká škola, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení. Tlačivo je určené na školský rok 2012/2013. Program eTlačivá umožňuje vysvedčenie naplniť údajmi z databázy programu eŠkola alebo ručne. Program eŠkola šetrí čas. Program eTlačivá poskytuje garanciu, že škola používa tlačivá schválené MŠVVaŠ SR. Upozornenie: do tlačiarne vložte BIANKO tlačivo (Ševt 49 383 2). Následne z programu eTlačivá vytlačte vysvedčenie.

Skladové číslo: 49 275 2 U
Platnosť tlačiva:18.1.2017 -

Objednajte si licenciu eTlačivá a používajte pedagogickú dokumentáciu a školské tlačivá elektronicky. Tlačivo si môžete zakúpiť aj v papierovej podobe prostredníctvom Strediska školských tlačív, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .


» KÚPIŤ eTlačivá  


ELEKTRONICKÉ TLAČIVÁ

RADY ZADARMO

Dostávajte užitočné rady a novinky e-mailom zadarmo.